Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow napisz do nas www.pttk.pl
Województwo Lubelskie - mapka

Województwo lubelskie

Powierzchnia 25114 km2

Przez teren województwa o urozmaiconej rzeźbie, niepowtarzalnym uroku Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Wyżyny Lubelskiej i Roztoczańskiego Parku Narodowego, rozległym krajobrazie Padołu Zamojskiego, przez jeziora i bagna Poleskiego Parku Narodowego, prowadzą 42 znakowane szlaki piesze o łącznej długości 1430 km.

Na kredowych i wapiennych wzgórzach Roztocza Środkowego utworzono Roztoczański Park Narodowy Obejmuje on najpiękniejsze i najlepiej zachowane fragmenty lasów jodłowo-bukowych oraz torfowisk. Występuje tu około 100 gatunków rzadkich roślin, w tym ponad 40 podlegających ochronie oraz ponad 160 gatunków ptaków.


niebieskiBałżec - Zwierzyniec - Szastarka 147 km
niebieskiDęblin - Gołąb - Puławy - Kazimierz Dolny - Annopol 98 km
[strona główna serwisu ZG PTTK] [szlaki - strona główna] [spis szlaków] [webmaster]