Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo Lubuskie


Szlak zielony Gościkowo - Świebodzin 58 km

Początek szlaku w Gościkowie, wsi o bogatej historii i cennych zabytkach, związanych ze sprowadzonymi tu przez rycerza Mikołaja Bronisza w 1230 r. cystersami. To cystersi ze względu na piękno okolicy nazwali to miejsce Paradisus (tac. "raj"), spolszczona nazwa Paradyz. Kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi powstał w pół. XI 11 w. Zachowały się fragmenty wczesnogotyckich murów oraz sklepień krzyżowo-żebrowych, barokowe i klasycystyczne wyposażenie wnętrza, kaplica z obrazem Matki Boskiej Paradyskiej (kopia ikony bizantyjskiej, namalowana w Bolonii w 1650 r.). Przylegające do kościoła zabudowania klasztorne, zgrupowane wokół dwóch wirydarzy gotyckiego i barokowego zachowały liczne relikty architektury gotyckiej. Zewnętrzna elewacja barokowa ze zdobieniami rokokowymi.

Świebodzin to miasto, którego początki sięgają XIII w. Do najciekawszych zabytków Świebodzina należy gotycki kościół parafialny z XV w., dawny zamek z XV w., ratusz z pot. XVI w., w którym ma siedzibę Muzeum Regionalne oraz fragmenty murów miejskich z basztami.


mapka
[strona główna serwisu ZG PTTK] [szlaki - strona główna] [szlaki - co nowego?]
[spis szlaków] [napisz do nas] [webmaster]