Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo zachodnio-pomorskie


Szlak żółty Dookoła jezior drawieńskich 14 km

Szlak okrężny o kształcie ósemki, prowadzący wokół jezior, nad którymi leży Drawno. Bardzo dobra trasa na dwie krótkie wycieczki z Drawna. Po drodze ładne widoki nadjeziorne, pola, łąki i lasy. Drawno, liczące 2400 mieszkańców miasto położone jest na przesmyku między dwoma jeziorami, Rudno od pn.-wsch. i Dubie od pd.-zach.

kwitnące kosaćce

Na początku XIV w. rycerski ród Wedlów wybudował na Górze Zamkowej nad jez. Rudno warowny zamek, wzmiankowany po raz pierwszy w dokumencie z 1313 r. Do dnia dzisiejszego zochowały się jedynie fragmenty ówczesnych budowli, jednak zabytkowy układ urbanistyczny miasta jest do dziś czytelny. Okrążane przez szlak jeziora to Dubie, zw. też Adamowo oraz Rudno. Dubie przewężenie dzieli akwen na dwa plosa, różniące się charakterem. Wschodnie, przylegającą do miasta, przez które przepływa Drawa, nie przekracza 4 m głębokości. Zachodnie, wcięte w lasy, ma znacznie czystszą wodę i głębokość 34 m. Rudno zaś zwane też Grażyna albo Dubie Północne to płytki, silnie zarośnięty akwen przylegający od wschodu do miasta. Przepływa przez nie Drawa. Ujście rzeki do jeziora ma charakter deltowy, porośnięte szuwarami wysepki są licznie zamieszkałe przez ptactwo.


mapka
[strona główna serwisu ZG PTTK] [szlaki - strona główna] [szlaki - co nowego?]
[spis szlaków] [napisz do nas] [webmaster]