Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlak okolic Łodzi

Trasa 1.10. Lućmierz - Smardzów

Znaki czerwone - długość 22 km (piesza, dostępna dla kolarzy)

Przebieg trasy:

Lućmierz (MPK) - Psanów - Ciosny - Sady - Dzierżązna - Biała - Cyprianów - las Szczawin Swędów (PKP) - Marcjanka - Glinnik (PKP) - Glinnik - Smardzew (PKP)

Trasa wiedzie przez teren, na którym spotykają się trzy szlaki piesze (czerwony, zielony i niebieski). Atrakcją krajoznawczą jest rez. jałowców "Ciosny " k/Rosanowa. We wsi Dzierżązna znajduje się miejsce Pamięci Narodowej, odrestaurowany dworek, natomiast w Białej - zabytkowy drewniany kościółek.

Lućmierz - wieś znana od XIV wieku. We wsi zabytkowa karczma z XIX w. oraz pomnik martyrologii.

Dzierżązna - wieś w dolinie Dzierżąznej. W latach 1943-1945 w miejscowym folwarku znajdował się hitlerowski obóz dla młodzieży. We wsi warto odwiedzić odrestaurowany dwór z XX w. (obecnie ośrodek wczasowy) oraz fermę strusi afrykańskich.

Biała - wieś, która powstała przed 1512 rokiem, jako własność szlachecka zasłynęła z walk powstańczych w 1863 roku, obronnych w 1939 r. Warto zwiedzić drewniany kościół parafialny z wyposażeniem barokowym, kryty gontem. Na cmentarzu przykościelnym mogiły powstańców z 1863 r. - mieszkańców, którzy zginęli w 1939 r.

Glinnik - zespół dworski z XIX wieku

Smardzew - wieś malowniczo położona na lesisto - pagórkowatym terenie Wyżyny Łódzkiej.


Trasa 1.11. Smardzew - Łódź (ul. Wycieczkowa).

Znaki czerwone - długość 9 km (piesza, dla kolarzy dość trudna)

Przebieg trasy:

Smardzew (PKP) - Łagiewniki Nowe - Łagiewniki (klasztor) - ul. Okólna - Modrzew - Las Łagiewnicki - ul. Bomty - ul. Rogowska - ul. Wycieczkowa (MPK -51,-56, tramwaj - 8)

Jeden z dwóch najkrótszych etapów szlaku czerwonego. Prowadzi częściowo przez tereny Lasu Łagiewnickiego. Umożliwia zwiedzenie zespołu klasztornego w Łagiewnikach, będącego najstarszym (na terenie Łodzi) zabytkiem w stylu barokowym.

Smardzew - wieś malowniczo położona na lesiste, pagórkowatym terenie Wyżyny Łódzkiej.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - został utworzony w 1996 roku. Obejmuje wraz z otuliną obszar 13 tyś. ha pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem.

Największe walory Parku to:

  • charakterystyczny krajobraz strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich (unikatowy w Polsce środkowej) z czytelnymi formami geomorfologicznymi.
  • duża różnorodność zbiorowisk roślinnych z fragmentami naturalnej szaty roślinnej: Las Łagiewnicki z 200. letnimi drzewostanami dębowymi.
  • różnorodna i bogata Hora (rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, widłaki, storczyki)
  • interesujące gatunki zwierząt (borowiaczek, siniak, kumak nizinny, muchołówka mała),
  • stare zabytkowe drzewa jako pamiątki dawnego, puszczańskiego charakteru Polski Środkowej,
  • rezerwaty przyrody: "Struga Dobicszkowska", "Las Łagiewnicki", "Parowy Janowskie" - projektowany, "Torfowisko Żabiniec",
  • 2 ścieżki dydaktyczne
  • zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Górna Mrożyca",
  • zabytki kultury materialnej takie jak: wczesnośredniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach, dwór w Byszewach (związany z postacią J. Iwaszkiewicza), parki podworskie w Łagiewnikach, Klęku, Byszewach, Dobieszkowie, Kolonii Niesułków oraz wiele innych.