Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


4. Szlaki turystyczne okolic Pabianic

Trasa 4.1. Pabianice - Chechło

Znaki niebieskie - długość 7 km /pieszy dostępny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Pabianice (PKP) - ul. Wiejska - Szpital Miejski - Karolew - Hermanów - las Chechło - Chechło (PKP)

Szlak doprowadza do Lasu Kowieńskiego, w którym zwraca uwagę ciekawa runo leśne i bogaty drzewostan. Kontakt z przyrodą stwarza dogodne warunki odpoczynku.

Pabianice - duże miasto przemysłowe nad rzeką Dobrzynką. Powstałe w dobrach biskupów krakowskich w XIV w. W XVI w. powstał zamek kościół prafialny św. Mateusza (obecnie przed kościołem stoi pomnik św. M. M. Kolbego, który kilka lat dzieciństwa spędził w Pabianicach). Inne zabytki pochodzą już z XIX wieku - czasu największego rozkwitu miasta, są to m.in. kościół ewangelicko - augsburski, kościół parafialny (neogotycki, bazylikowy) budynki przemysłowe i pałace firmy Krusche - Ender / neogotyckie i eklektyczne /

Chechło - wieś znana z zaciętych walk obronnych we wrześniu 1939 r., pomnik. W okolicach wały wydmowe porośnięte lasem.


Trasa 4.2. Pabianice - Łask

Znaki zielone - długość 26 km /pieszy, dostępny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Pabianice (PKP) - ul. Wiejska - Karolów - Las Karolewski - Hermanów - Terenin - Mogilno - Róża - Talar - Ostrów - Łask (PKP)

Szlak umożliwia poznanie całego Lasu Karolewskiego wraz z torfowiskami aż po rzekę Grabię i doprowadza do Łasku, gdzie znajdują się ciekawe zabytki architektury i sztuki sakralnej.

Pabianice - duże miasto przemysłowe nad rzeką Dobrzynką. Powstało w dobrach biskupów krakowskich w XIV w. W XVI w. powstał zamek i kościół parafialny św. Mateusza (obecnie przed kościołem stoi pomnik św. M. M. Kolbego, który kilka lat dzieciństwa spędził w Pabianicach). Inne zabytki pochodzą już z XIX wieku - czasu największego rozkwitu miasta, są to m.in. kościół ewangelicko - augsburski, kościół parafialny (neogotycki, bazylikowy) budynki przemysłowe i pałace firmy Krusche - Ender /neogotyckie i eklektyczne/

Łask - miasto położone nad rzeką Grabią. Rozwój zawdzięcza zasłużonej dla Polski rodzinie Łaskich h. Korab. Prawa miejskie uzyskał w 1422 r. Najcenniejszym zabytkiem jest kościół póżnogotycki z 1525 - 28 r. ufundowany przez Jana Łaskiego Wielkiego Kanclerza Koronnego i Prymasa Polski. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Wystrój wnętrza barokowo - rokokowy. Innym zabytkiem jest kościół św. Ducha z 1666 r. o konstrukcji zrębowej. Zabytkowy układ urbanistyczny rynku. Cmentarz wieIowyznaniowy (elekcja z 1810 r.) kwatery: katolicka, ewangelicka i prawosławna. Synagoga i mykwa z pocz. XX w. (obecnie siedziba straży pożarnej), cmentarz żydowski - czynny od XIX w., park miejski, powstały w XVIII i XIX w. - pierwotnie ukształtowany w stylu francuskim /znajduje się tam ponad 50 gatunków drzew i krzewów, z których 20 to pomniki przyrody/.

Mogilno - wieś , gdzie powstały kamieniołomy wapienia eksploatowane w celach gospodarczych. Można tu odkryć wiele skamieniałych muszli.

Talar - w miejscowości zachowały się dwa młyny zbożowe z XIX w., które wraz ze stojącym obok dworkiem (przed wojną mieszkała tu rodzina Fiszerów, właścicieli .młynów) tworzą tzw. osadę młyńską Talar. Jest to zabytek techniki).

Ostrów - we wsi dwór wybudowany na początku XX w., nawiązujący do stylistyki obiektów barokowych. Dwór otacza park w stylu angielskim, a wiele drzew tam rosnących to pomniki przyrody.


Trasa 4.3. Dobroń - Talar

Znaki żółte, długość - 6 km /pieszy/

Przebieg trasy:

Dobroń (PKP) - Dobroń Mały - Dobroń Duży - Mogilno Duże - kamieniołom w Mogilnie - Ldzań - Talar

Trasa doprowadza do najciekawszych fragmentów rzeki Grabi i młyna w Talarze. Umożliwia także obejrzenie kamieniołomów w Mogilnie.

Dobroń - wieś przy trasie kolejowej i drogowej /Lodź - Sieradz/. Wymieniona już w XV w., rozbudowana po 1770 r. Miejsce walk wojennych l914 i 1939 r. Na cmentarzu groby poległych żołnierzy. We wsi drewniany kościół parafialny św. Wojciecha z l 779 r. z wyposażeniem barokowym. Kultywowane są tu tradycje ludowe, działa znany zespół pieśni i tańca "Dobroń".

Ldzań - najstarsze w Dolinie Grabi ślady osadniczej ludności rolniczej. Wieś letniskowa z kilkoma domami drewnianymi z pocz. XX w. W XVI w. z darmowej rudy żelaza wytapiano tu żelazo. Wieś znana od 1444 r

Talar - dwa młyny wodne, dwór rodziny Fiszerów, wewnątrz piec z ozdobnymi kaflami.