Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


6. Szlaki parków i rezerwatów

Trasa 6.1. PO PRZEDBORSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Znaki zielone, długość 23 km, pieszy/dla kolarzy trudny/

Przebieg trasy:

Rączki (PKS) - Kowale - Góra Krzemycza - Józefów - Góra Fajna Ryba (347 m n.p.m.) - Suche Góry - Majdan - Góry Mokre - rezerwat "Piskorzeniec"- Borowa - Dawidów - Wojciechów (PKS)

Szlak bardzo interesujący przyrodniczo i krajobrazowo. Pokazuje najciekawsze miejsca Przedborskiego Parku Krajobrazowego, który pod względem krajobrazowym jest najbardziej zróżnicowany ze wszystkich szlaków krajobrazowych naszego województwa. Pasmo Przedborsko - Małogoskie pokryte lasami, zaroślami i murawami graniczącymi z doliną Pilicy.

Przedborski Park Krajobrazowy - został utworzony w 1988 roku. Jego powierzchnia wraz z otuliną wynosi 31 tys. ha.

Największe walory parku to:

 • w wysokim stopniu naturalne ekosystemy leśne z dużym udziałem drzewostanów gatunkowo zgodnych z siedliskiem.
 • rezerwaty przyrody: "Bukowa Góra", "Oleszno", "Piskorzowice", "Murawy Dobromierskie", "Czarna Rózga",
 • szereg gatunków roślin wapieniolubnych mających jedyne stanowiska w Polsce Środkowej: zawilec wielokwiatowy, goryczka orzęsiona i wiśnia karłowata oraz inne gatunki roślin.
 • liczne gatunki zwierząt znajdujące się pod ochroną: m.in.: puszczyk uralski, bocian czarny, bielik, bóbr.
 • zabytki kultury materialnej: m.in. kościół św. Antoniego w Przedborzu, ruiny zboru ariańskiego w Łapczynej Woli, późnobarokowy kościół oraz powozownie w Kluczewsku, ratusz w Przedborzu, fragmenty murów obronnych Przedborza i piwnice sklepione kolebkowo z zamku spalonego w 1660 r., dwór w Woli Świdzińskiej z XIX w.

Trasa 6.2. REZERWATÓW PRZYRODY ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Znaki niebieskie, długość 29 km /pieszy, dogodny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Chorzew /Siemkowice (PKP) - Siemkowice - rezerwat "Mokry las"- Broników - rezerwat "Dąbrowa w Niżankowicach"- Bobrowniki - Bugaj - rezerwat Węże"- Draby (PKS)

Szlak przebiega wschodnią częścią Załęczanskiego Parku Krajobrazowego i łączy wszystkie istniejące na tym obszarze rezerwaty przyrody. Przebycie trasy szlaku pozwala zapoznać się z krajobrazem i przyrodą jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów województwa łódzkiego.

UWAGA: szlak ten wiedzie dalej przez woj. śląskie do Częstochowy - Blachowni i łącznie liczy 101 km.

Siemkowice - we wsi mieści się późnorenesansowy dwór obronny z końca XVII w. zbudowany na sztucznej wyspie w parku, w pobliżu dworu okazała lipa - pomnik przyrody.

Załęczański Park Krajobrazowy: został utworzony jako pierwszy w centralnej Polsce w 1978 r. i obejmuje obszar 27 tyś ha, z czego na otulinę przypada 12,3 tyś ha. Park powstał w celu zachowania i ochrony krajobrazu jurajskich ostańców wapiennych, kryjących w sobie wiele form krasu m.in. Jaskiń - jest ich w parku 24.

 • urokliwego odcinka rzeki Warty (rzeka wcinając się w wapienne podłoże tworzy tutaj przełom o stromych zboczach dochodzących do 60 m wysokości), określanego jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu.
 • wiele gatunków roślin chronionych m.in. rosiczki okrągłokistnej, lilii złotogłów, storczyków,
 • bogatego świata zwierzęcego: m.in. modraszka wielooczka, adonisai ariona, sieweczki rzecznej, krwawodzioba, nurogęsia, łabędzia krzykliwego, chomika europejskiego, wydry, bobra oraz wielu gatunków nietoperzy.
 • rezerwatów przyrody "Węże","Szachownica" "Dąbrowa w Niżankowicach" "Stawiska", "Bukowa Góra"
 • zabytków kultury materialnej m.in. kurhanów w Przywozie z II-III wieku n.e., drewnianych kościołów typu wieluńskiego z I pół. XVI wieku znajdujących się m.in. w Łaszewie, Grębieniu, drewnianego dworku w Ożarowie z 1757 roku.
 • Rezerwat "Mokry Las"- obejmuje fragment grondu z udziałem jodły i sosny, wśród których wy stępuj ą okazy ponad 180-letnie.
 • Rezerwat leśny "Dąbrowa w Niżankowicach" - obejmuje ochroną dąbrowę świetlistą i kwaśną dąbrowę trzcinnikową. Niektóre rosnące tu dęby liczą ponad 150 lat.
 • Rezerwat geologiczny "Węże"- obejmuje ochroną wapienny ostaniec jurajski - Górę Zelce, silnie skrasowiałą, z licznymi jaskiniami, lejami krasowymi i formami krasu powierzchniowego. W jaskiniach zachowały się ciekawe formy naciekowe.