Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Trasa 6.5. Szlak UROCZYSK 1 REZERWATÓW

Znaki czerwone, długość 16 km /pieszy, dogodny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Męcka Wola (PKP) - uroczysko "Woźniki"- uroczysko "Andrzejów"- rezerwat "Jabłecznik"- Wojsławice - rezerwat "Wojsławice"- Wólka Wojsławska - Opiesin - Zduńska Wola (PKP)

Szlak prowadzi przez zwarte kompleksy leśne i umożliwia obcowanie z zachowaną w rezerwatach naturalną przyrodą. Pozwala poznać klasycystyczny dwór w Wojsławicach z niezwykłą Izbą Regionalną z bogatymi zbiorami etnograficznymi.

Męcka Wola - wieś, wzmiankowana w 1357 r. Znajduje się tutaj klasycystyczny dwór z XIX w. (obecnie szkoła). W podworskim parku-pomnikowe okazy drzew m.in., grupa dębów szypułkowych. * Rezerwat leśny "Jabłecznik"- ochroną objęty jest tu fragment naturalnego lasu z bogatym podszytem i wielogatunkowym runem. Występuje tu konwalia dwulistna, gwiazdnica wielokwiatowa, zawilec gajowy i inne, a z drzew - jodła /na granicy swego naturalnego zasięgu/.

Wojsławice - wieś, wzmiankowana w 1311 roku. Zachował się tu klasycystyczny dwór z I pół. XIX w. oraz pałac z ok. 1900 r. - dawniej własność Antoniego Siemiątkowskiego (obecnie ZSR CKU) - z bogatą w zbiory etnograficzne Izbą regionalną. Wokół piękny park z bogatym drzewostanem. Na wyspie relikty dworu murowanego z XVI w.

Rezerwat leśny: "Wojsławice" - celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu o zróżnicowanych warunkach siedliskowych z udziałem jodły na pn. granicy jej naturalnego zasięgu. W rezerwacie występują trzy zbiorowiska leśne: grąd z jodłą, łęg jesionowe - olszowy oraz bór mieszany z jodłą. W bardzo bogatym podszyciu i runie występuje wiele gatunków roślin chronionych.

Zduńska Wola - miasto młode, bowiem prawa miejskie uzyskało dopiero w 1825 roku. W źródłach pisanych Zduńska Wola pojawiła się już w 1403 roku. Swój dynamiczny rozwój Zduńska Wola zawdzięcza swemu ówczesnemu właścicielowi Stefanowi Złotnickiemu, który sprowadził tutaj tkaczy z Saksonii, Prus, Śląska i Czech. Do wojny była miastem wielonarodowościowym. Wśród mieszkańców dominowali Polacy, Niemcy i Żydzi. Tutaj urodził się i był ochrzczony św. M. M. Kolbe - dzisiejszy patron miasta. Z zabytków na uwagę zasługują: domy tkaczy, klasycystyczny dwór - siedziba władz miasta - z I pół. XIX w., neobarokowy kościół WNMP, kościół św. Antoniego z seminarium duchownym księży orionistów z 1924 r., kościół ewangelicko - augsburski, kościół babtystów, kaplica morawitów, cmentarz żydowski.


Trasa 6.6. Do Rezerwatu "CIOSNY" k/Zgierza

Znaki zielone, długość 9 km /pieszy, dogodny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Zgierz (Stary Rynek)- ul. Piątkowska - ul. Ciosnowska - las Dąbrówka - Malice- Rosanów - las Lućmierz - Rosanów Stary - Kolonia Ciosny - rez. jałowców "Ciosny"- szosa nr 1 (przystanek PKS Emilia).

Szlak rekreacyjny, doprowadza nas do najbardziej na pn. wysuniętą krawędź Wzniesień Łódzkich. Niewątpliwą atrakcją są wyniosłe kolumny jałowców, których pnie osiągają u dołu od 10 do 20 cm oraz wys. ok. 5 m. Jest to jedyne skupisko jałowców o tej wysokości w Polsce.

Zgierz - miasto nad rzeką Bzurą, powstało przed 1288 roku, rozwój przemysłowy po 1820 r. - po założeniu osady sukienniczej. Warto zwiedzić: kościół parafialny św. Katarzyny, neogotycki z 1910 r. - wyposażenie XVIII w., domy tkaczy - drewniane, budynki fabryczne XIX w. W klasycystycznym budynku z 1835 r. - ciekawe Muzeum Miejskie. W pd. części miasta las "Okrąglik" miejsce hitlerowskich egzekucji m.in. harcerzy i inteligencji łódzkiej.

Rosanów - na północ od wsi - rezerwat "Ciosny" chroniący skupisko okazałych drzewiastych jałowców porastających wydmy.