Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


7. Szlaki okolic Łasku

Trasa 7.2. Szlak "OSADY BRACI CZESKICH"

Znaki niebieskie, długość - 65 km /pieszy, dobre warunki dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Widawa (PKS) - Ruda - Chrząstawa - Faustynów - Walcwice - Pożdżenice - Zelów - Zelówek - Bocianicha - Grzeszyn - Gucin - Rokitnica - Talar - Barycz - Ostrów - Łask Kolumna (PKP, PKS)

Szlak wiedzie przez miejscowości związane z osadnictwem braci czeskich, Zelów Faustynów-Pożdżenice i Zelówek. Pokazuje fragmentami Park Międzyrzecza Warty i Widawki - Kotlinę Szczercowską, Wysoczyznę Łaską wzdłuż rzeki Grabi. Ciekawy krajoznawczo i przyrodniczo.

Widawa - wieś położona nad Niecieczą, dopływem Widawki. Miejscowość wymieniana już w XII w. Prawa miejskie otrzymała w 1388 r., od Władysława Jagiełły. W XV w. istniała tu szkoła, która w XVI w., została przekształcona w filię Uniwersytetu Jagiellońskiego zw. Akademią Widawską. Prawa miejskie Widawa utraciła w 1870 r. Cennym zabytkiem jest barokowy kościół z 1638 r., klasztor pobernardyński z XVII w. W części klasztornej mieści się Muzeum Parafialne, kościół św. Marcina z XV w., fundacji Wężyków (odbudowany w 1846 r. po spaleniu w 1802 r.).

Chrząstawa - dawny młyn wodny, obecnie elektryczny.

Faustynów - wieś założona przez osadników czeskich w 1842 roku. Spłonęła w pierwszych dniach wojny w 1939 r., zachował się polski bunkier. Za wsią, przy szlaku pozostałości cmentarza ewangelickiego.

Pożdżenice - wieś wykupiona porzez braci czeskich oraz kilka rodzin polskich i niemieckich. Był tu kantorat oraz cmentarz wyznaniowy (niektóre nagrobki zachowały się).

Zelów - folwark wykupiony przez braci czeskich w 1802 roku, później osada fabryczna przemysłu włókienniczego. Prawa miejskie - 1957 r. Zabytki - kościół ewangelicki z 1825 r., cmentarz wyznaniowy i nieliczne domy tkaczy. Tradycje braci czeskich utrzymuje prężnie działająca parafia ewangelicko - reformowana. Historię miasta pokazuje muzeum na poddaszu kościoła. Szczególnego wrażenia dostarcza w Poniedziałek Wielkanocny koncert Zelowskich Dzwonków - orkiestry grającej wyłącznie na dzwonkach.

Zelówek - wieś zamieszkała niegdyś przez braci czeskich

Zabloty - pozostałości cmentarza ewangelickiego kolonistów niemieckich.

Grzeszyn - dawna fabryka włókiennicza braci Busse, willa w stylu modernizmu niemieckiego, pozostałości parku.

Rokitnica - przed wojną miejscowość licznie zasiedlona przez Niemców (kościół ewangelicki i cmentarz wyznaniowy - zachowane do dziś). Obecnie miejscowość letniskowa nad Grabią.

Talar - osada młyńska z dwoma młynami.