Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlaki rekreacyjne

Trasa 8.1. Szlak im. Marii KONOPNICKIEJ

Znaki niebieskie, długość 16 km /pieszy, dla kolarzy trudny/

Przebieg trasy:

Poddębice (PKS)- Klementów- Kamice - Piotrów- Bromów- Kłudna (PKP)

Szlak wiedzie przez miejscowości związane z pobytem Marii Konopnickiej na ziemi sieradzkiej w latach 1862 - 1872.

Poddębice - miasto położone nad Nerem. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1388 r. Prawa miejskie otrzymało po raz pierwszy ok. 1400 r. i ponownie w 1934 r. W mieście znajduje się renesansowy pałac z 1617 r. fundacji Zygmunta Grudzieńskiego, wojewody rawskiego, obecnie siedziba domu kultury i izby muzealnej. Wokół pałacu park z pomnikowymi okazami drzew. Z tego samego okresu pochodzi kościół św. Katarzyny o cechach renesansowej architektury. Na skraju parku znajduje się głaz narzutowy z tablicą poświęconą 100 rocznicy przybycia w te strony pisarki Marii Konopnickiej. Kościół ewangelicki. Na cmentarzu - mogiła powstańców z 1863 r.

Bronów - wieś położona w centrum bezleśnej równiny między Nerem a Wartą. Pierwsza wzmianka z 1391r., własność szlachecka. Konopniccy w tych okolicach pojawili się w 1784 r., kiedy to Piotr Konopnicki kupił sąsiedni Spędoszyn. W 1844 r. Bronów dostał się w ręce Wawrzyńca Konopnickiego i jego synów, m.in. Jarosława - męża Marii Konopnickiej. Przez 10 lat był jej domem i jej sześciorga dzieci. We wsi zachowany dwór z 1902 r.- obecnie siedziba Muzeum Oświatowego i Izby Muzealnej im. Marii Konopnickiej. W podworskim parku wy stępuj ą pomnikowe okazy drzew, urokliwe stawy i dwa głazy narzutowe, na których - według przekazów - siadywała z książką Maria Konopnicka.


Trasa 8.2. Szlak im. Kazimierza Deczyńskiego

Znaki żółte, długość 39 km /pieszy, dostępny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Warta (PKS)-Muzeum Miasta i rzeki Warty - Glinno - Brzeg - Brodnia - Lubola - Zadzim Zalesię - Otok (PKP)

Szlak biograficzny poświecony Kazimierzowi Deczyńskiemu, chłopskiemu synowi, który w latach 1818-1829 był nauczycielem szkoły parafialnej w Brodni. Na lamy literatury polskiej trafił poprzez swoje pamiętniki oraz osnutą na jego życiu powieść Leona Kruczkowskiego "Kordian i cham".

Warta - miasto położone nad rzeką Wartą, prawa miejskie z 1255 roku. Przez kilka wieków miejsce zjazdów szlacheckich i sejmików. Do cennych zabytków należy: zespół klasztorny i kościół bernardynów XV w., barokowy klasztor i kościół Bernardynek (XVIII w.), gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w.- z cennym późnogotyckim ołtarzem-tryptykiem, klasycystyczny ratusz z 1842 roku, cmentarz żydowski. Muzeum Miasta i Rzeki Warty. W Warcie urodził się Stanisław Skarżyński, który jako pierwszy przeleciał Atlantyk. Na cmentarzu zbiorowy grób powstańców 1863 roku. Duży wpływ na współczesne życie ma założony w 1908 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Glinno - wieś wzmiankowana już w 1265 r., leży w strefie cofkowej Zbiornika Jeziorsko, gdzie wokół wzgórza znajduje się 6 schronów bojowych, które stanowiły najbardziej wysunięty na wschód rejon obrony rzeki Warty przez Armię "Łódź". Na cmentarzu mogiła zbiorowa żołnierzy 1939 r. i pomnik.

Zbiornik Jeziorsko - utworzony przez zaporę przegraniczającą dolinę Warty między Skęczniewem a Siedlądkowem - oddany do użytku w 1986 r., jest jednym z największych obiektów tego typu w Polsce. Zbiornik ma charakter retencyjny, zabezpiecza przed powodziami tereny położone w łódzkim. Duże wahania poziomu wody stworzyły w pd. jego części . w tzw., strefie cofki, dogodne warunki życia dla większości gatunków chronionych ptaków wodno - błotnych, występujących na terenie naszego kraju (rezerwat ornitologiczny).

Brzeg - wieś nad zalewem "Jeziorsko". Pierwsza wzmianka z 1427 r. W okresie zaborów stanowiła dobra donacyjne. We wsi zabytki budownictwa drewnianego: wiatrak i stodoły.

Brednia - wieś nad zalewem "Jeziorsko" na rzece Warcie. Pierwsza wzmianka z 1298 r., miejsce tzw. roków sądowych, na które przybywał król Władysław Jagiełło (był 18 razy). Urodził się tutaj Kazimierz Deka - Deczyński nauczyciel, który stał się bohaterem książki Leona Kruczkowskiego "Kordian i cham".

Zadzim - wieś wzmiankowana w 1386 r. Własność szlachecka. Parafia od XIV w. Obecny kościół św. Małgorzaty z 1624 r, fundacji Aleksandra z Otoka Zaleskiego h. Dołęga - późnorenesansowy. We wsi, w rozległym parku z ciekawym drzewostanem (aleja grabowa), dwór Jarocińskich, zbudowany przez Wojciecha Jarocińskiego