Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlaki rekreacyjne

Trasa 8.3. Szlak DWORKÓW ZIEMI SIERADZKIEJ

Znaki niebieskie, długość - 47 km /pieszy, dostępny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Sieradz (PKP) - Jeziory - Dąbrówka - Kozy - Dębołęka - Tumidaj - Złotowizna - Kliczków Wielki- Kliczków Mały - Orzeł Biały - Jasionna - Wrząca- Gzików- Błaszki (PKS)

Szlak prowadzi przez miejscowości, w których zachowały się charakterystyczne dla ziemi sieradzkiej siedziby drobnej, szlachty - dworki. W wielu przypadkach mają one średniowieczne rodowody. Historia ich pozwala prześledzić zmiany stosunków własnościowych wsi sieradzkiej, a także poznać życie przedstawicieli tutejszej szlachty. Szlak przebiega przez obszar Wysoczyzny Zloczewskiej i Tureckiej oraz Kotliny Sieradzkiej.

Sieradz - miasto położone nad rzeką Wartą. Jest jedną z najstarszych osad polskich, sięgającą swymi początkami czasów prehistorycznych. Najstarsze ślady osadnictwa datowane są na VI-VII w. W XI w. powstał gród kasztelański, następnie siedziba książęca w obwarowanym zamku. Prawa miejskie od XIII w., w XIV-XVIII w. siedziba województwa, liczne sejmiki szlacheckie, sądy. Najważniejsze zabytki: podominikański kościół i klasztor , wzniesione w XIII w. (ocalały wczesnogotycki portal, rzeźba gotyckiej Madonny z 1420-1430 r.), gotycki kościół farny pw. Wszystkich Świętych z XIII w., z bardzo cennym wyposażeniem, drewniany kościół św. Ducha z XV w. W kamienicy z XVII w., (w tzw. kamienicy pojagiellońskiej) mieści się Muzeum Okręgowe. W pobliżu miejsca dawnego zamku znajduje się skansen budownictwa ludowego. Zabytkowy układ zabudowy Rynku z kamienicami z pocz. XIX w.,dawny zajazd pocztowy z XIX w., dwór modrzewiowy w stylu szwajcarskim z II pół. XIX w.

Dąbrówka - wieś nad rzeką Żegliną, wzmiankowana w 1407 r., dwór Morawskich z końca XVIII w., rozebrany, przed kilku laty, zachował się jedynie park podworski.

Dąbrowa Wielka - wieś, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1276 r., kiedy to z rąk księcia Leszka Czarnego przeszła w ręce szlacheckie. Dwór z drugiej pół. XVIII w. W zabudowaniach gospodarczych spichlerz z pocz. XIX w., z dachem naczółkowym. We wsi drewniany kościół parafialny św. Michała Archanioła z pocz. XVIII w. o konstrukcji zrębowej. W Dąbrowie Wielkiej 16 listopada 1903 r. urodził się pisarz Teodor Goździkiewicz- autor licznych książek dla dzieci i młodzieży m.in. "Sprawy Łuki Bakowicza".

Dębołęka - wieś przy szosie Sieradz - Wrocław. Wzmiankowana w l. 1218-1229, darowana była wówczas wraz z Brzeźniem klasztorowi norbertanek z Imbramowie koło Krakowa przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Od pół. XVIII do pół. XIX w. stanowiła własność Murzynowskich We wsi otoczony parkiem zabytkowy dwór z XIX w. wraz z dużym zespołem folwarcznym, malowniczo położony nad Żegliną.

Kliczków Wielki - wraz z Kliczkowem Małym, Chajewem i Bukowcem - tworzyła niegdyś jeden majątek. We wsi zachował się park, a w nim dwór z początku XIX w. (obecnie budynek szkoły).

Kliczków Mały - wieś wzmiankowana w 1392 r. We wsi, na wyspie otoczonej stawem, drewniany dwór z pocz. XIX w., drewniany kościół parafialny św. Jana Nepomucena z 1764 r. (o konstrukcji zrębowej, kryty gontem z wnętrzem barokowym). W pobliżu wsi mogiła powstańców z 1863 r., na cmentarzu żołnierzy z 1939 r.

Jasionna - wieś wzmiankowana w 1393 r. We wsi, w otoczeniu parku, modrzewiowy (obecnie otynkowany), dwór alkierzowy z 1752 r. (obecnie siedziba szkoły). W rejonie wsi stanowiska archeologiczne.

Wrząca - we wsi zachowany w zabytkowym parku dwór Grodzickich z ok. 1800 r. (obecnie szkoła). Obok dworu otoczony wodą kopiec, na którym stał poprzedni dwór, a dziś ustawiona na słupie figura Matki Boskiej. Przy wjeździe do dworu klasycystyczna kapliczka.

Gzików - w XIV w. wieś stanowiła własność Chebdy h. Pomian. We wsi relikty tzw. grodziska stożkowego oraz nasyp o lokalnej nazwie "zamek".

Blaszki - miasto, pierwsza wzmianka z 1386 r. Do pocz. XVIII w. własność różnych rodów szlacheckich (m.in. Lipskich). Prawa miejskie otrzymały w I pół. XVIII w. Na uwagę zasługuje układ przestrzenny miasta (dwa place targowe), kościół św. Anny fundacji Lipskich z 1789 r., na cmentarzu parafialnym m.in. neogotycka kaplica grobowa Biernackich i Błeszyńskich, grób Macieja Piaszczyńskiego - powstańca z 1863 r.