Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlaki rekreacyjne

Trasa 8.4. Szlak im. Władysława REYMONTA

Znaki zielone, długość -35 km /pieszy, dogodny dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Warta PKS (Muzeum) - Małków - Gołuchy - Tubądzin- Inczew- Sędzice - Kobierzycko - Ocin - Wróblew - Dąbrówka Zgniła - Mantyki - Charłupia Wielka - Kłocko - Sieradz (PKP)

Szlak poświęcony pamięci Władysława Stanisława Reymonta- pisarza, laureata Nagrody Nobla w 1925 roku, a także mieszkańca ziemi sieradzkiej w latach 1912-1913. Łączy miejscowości związane z bytnością pisarza oraz pozwala poznać krajobraz i zabytki tej części łódzkiego.

Warta - miasto położone nad rzeką Wartą, prawa miejskie z 1255 roku. Przez kilka wieków miejsce zjazdów szlacheckich i sejmików. Do cennych zabytków należy: zespół klasztorny i kościół bernardynów XV w., barokowy klasztor i kościół Bernardynek (XVIII w.), gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w.- z cennym późnogotyckim ołtarzem - tryptykiem, klasycystyczny ratusz z 1842 roku, cmentarz żydowski. Muzeum Miasta i Rzeki Warty. W Warcie urodził się Stanisław Skarżyński - który jako pierwszy przeleciał Atlantyk. Na cmentarzu - zbiorowy grób powstańców z 1863 roku. Duży wpływ na współczesne życie ma - założony w 1908 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Małków - wieś nad rzeką Wartą wzmiankowana w 1390 r. Na łęgach nad rzeką relikty grodziska z XIV w. Na wysokiej skarpie doliny Warty klasycystyczny dwór z 1810 r. (zbudowany przez Pawła Biernackiego h. Poraj - ostatniego kasztelana sieradzkiego - fasada dworu miała być wzorowana na willi, w której przebywał na Elbie Napoleon Bonaparte). W otoczeniu dworu zabytkowy park. Od 1875 r., właścicielami Małkowa byli Pstrokońscy- znani mecenasi sztuki, często goszczący w swym domu artystów. Przebywał tu m. in rzeźbiarz Stanisław Jagmin - twórca pierwszego pomnika Władysława Stanisława Reymonta,a w latach 1912-1913 sam Reymont. Dziś dwór jest własnością prywatną. W zabytkowym parku pomnik Władysława Reymonta, odsłonięty w 1967 r.

Tubądzin - wieś znana od XIV w. We wsi klasycystyczny dwór na planie prostokąta z pocz. XIX w. Do 1939 r., należał do Kazimierza Walewskiego, regionalisty i kolekcjonera. Obecnie w dworze mieści się Muzeum Walewskich, które eksponuje przede wszystkim wyposażenie wnętrz dworskich oraz posiada bogatą kolekcję portretu sarmackiego , głównie rodu Walewskich. We wsi kościół z pocz. XX w. i zabytkowa kaplica przydworska z XVII w. Ciekawie odrestaurowano park.

Inczew - wieś wspomniana już w 1391 roku. We wsi dwór (Walewskich) z pocz. XX w., piętrowy z portykiem, w otoczeniu park i zespół gospodarczy (m.in. z gorzelnią).

Wróblew - wieś znana od XIV w., we wsi kościół św., Piotra i Pawła z 1804 r., drewniany (barokowe wnętrze). Na cmentarzu grób Ignacji Piątkowskiej etnografki sieradzkiej i poetki.