Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


9. Szlaki Jury Wieluńskiej

Trasa 9.2. PRZEŁOMU WARTY PRZEZ WYŻYNĘ WIELUŃSKĄ

Znaki żółte, długość 22 km /pieszy/

Przebieg trasy:

Działoszyn (PKP) - Lisowice - Bobrowniki - Ogroble - Kamion - Krzeczów (PKS)

Szlak przebiega przez obszar Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w wewnętrznej części łuku Warty. Umożliwia poznanie terenów będących wynikiem działalności rzeki Warty, lądolodu skandynawskiego oraz rzeźby krasowej. Pozwala poznać bardzo ciekawą szatę roślinną, ale także przeszłość historyczną i zabytki tej części łódzkiego. Cisza, spokój i zdrowy mikroklimat są dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi wędrówce.

Szlak łącznikowy; kolor czarny-długość 6 km. Szlak kurhanów książęcych - łączy "Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską" z "Szlakiem Jury Wieluńskiej" - Ogroble - Przywóz - Molenda - Bieniec

Załęczański Park Krajobrazowy: został utworzony jako pierwszy w centralnej Polsce w 1978 r. i obejmuje obszar 27 tys. ha, z czego na otulinę przypada 12,3 tys. ha. Park powstał w celu zachowania i ochrony:

  • krajobrazu jurajskich ostańców wapiennych, kryjących w sobie wiele form krasu m.in. jaskiń - jest ich w Parku 24,
  • urokliwego odcinka rzeki Warty (rzeka wcinając się w wapienne podłoże tworzy tutaj przełom o stromych zboczach dochodzących do 60 m wysokości), określanego jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu,
  • wiele gatunków roślin chronionych m.in. rosiczki okrągłokistnej, lilii złotogłów, storczyków,
  • bogatego świata zwierzęcego: m.in. modraszka wielooczka, adonisa ariona, sieweczki rzecznej, krwawodzioba, nurogęsia, łabędzia krzykliwego, chomika europejskiego, wydry, bobra oraz wielu gatunków nietoperzy,
  • rezerwatów przyrody "Węże", "Szachownica", "Dąbrowa w Niżankowicach", "Stawiska", "Bukowa Góra",
  • zabytków kultury materialnej m.in. kurhanów w Przywozie z ll-III wieku n.e., drewnianych kościołów typu wieluńskiego z l pół. XVI wieku znajdujących się m. in w Łaszewie, Grębieniu, drewnianego dworku w Ożarowie z 1757 roku.

Działoszyn - najstarsza wzmianka pochodzi z 1411 r. Obecny rozwój Działoszyn zawdzięcza cementowniom.W mieście pałac późnorenesansowy z pocz. XVII w. (przebywał w/ nim Stanisław August Poniatowski), rokokowy kościół św. Marii Magdaleny z 1787 r., zachował się zabytkowy układ ulic.

Bobrowniki - pierwsza zachowana wzmianka o wsi pochodzi z 1357 r, kiedy w części stanowiła królewszczyznę należącą do starostwa wieluńskiego, a w części dziś zwanej Kapitułą należała do arcybiskupów gnieźnieńskich.

Rezerwat geologiczny "Węże"- obejmuje ochroną wapienny ostaniec jurajski - Górę Zelce, silnie skrasowiałą, z licznymi jaskiniami, lejami krasowymi i formami krasu powierzchniowego. W jaskiniach zachowały się ciekawe formy naciekowe.

Kamion - Od 1462 r. do II pół. XVII w. był miastem w miejscu przeprawy przez Warte traktu handlowego z Rusi na Śląsk.Obecnie wieś turystyczno - wypoczynkowa. W centrum wsi ślady dawnego rynku, przy którym znajduje się zabytek budownictwa ludowego - modrzewiowa kapliczka z XVIII.

Krzeczów - wieś letniskowa nad Wartą, gdzie w 1939 i 1945 toczyły się zacięte walki, które upamiętnia pomnik na wysokim brzegu Warty.