Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


10. Szlaki rowerowe

Trasa 10.1. "W środku Polski ziemia znana i nieznana"

Znaki niebieskie, długość 61 km

Przebieg trasy:

Zduńska Wola - Karsznice (PKP) - Skansen Lokomotyw - wieś Karsznice - Michałów - Gajewniki - Zimna Woda - Dziadkowice - Szadek - Karczówek- leśniczówka - rezerwat "Jamno"- Grzybów - Prusinowice - Reduchów - Zborowskie - Annopole Stare - Prątków - Wojsławice - Korczew - Zduńska Wola (PKP)

Rowerowy szlak turystyczny pozwą la zwiedzić niezwykły skansen lokomotyw, stare królewskie miasto - Szadek - rezerwat przyrody oraz izby muzealne w Prusinowicach i Wojstawicach, drewniany kościółek w Korczewie.

Karsznice - dawna mała wioska szlachecka, która w latach 30, XX w., wyrosła na duże osiedle kolejarskie. Tu powstał poważny węzeł na linii Śląsk - Porty.

Skansen Lokomotyw - kilkanaście różnorodnych lokomotyw; parowych, spalinowych i elektrycznych ukazujących rozwój kolejnictwa.

Wojsławice - wieś wzmiankowana w 1311 roku. Zachował się tu klasycystyczny dwór z I pół. XIX w. oraz pałac z ok. 1900 r. - dawniej własność Antoniego Siemiątkowskiego (obecnie ZSR CKU) - z bogatą w zbiory etnograficzne Izbą Regionalną. Wokół parku piękny park z bogatym drzewostanem. Na wyspie relikty XVI w. dworu murowanego.

Rezerwat leśny: "Wojsławice" - celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu o zróżnicowanych warunkach siedliskowych z udziałem jodły na granicy jej naturalnego zasięgu. W rezerwacie występują trzy zbiorowiska leśne; grąd z jodłą, łęg jesionowe - olszowy oraz bór mieszany z jodłą. W bardzo bogatym podszyciu i mnie występuje wiele gatunków roślin chronionych.

Szadek - stare historyczne miasto, w I Rzeczypospolitej miejsce szlacheckich sejmików województwa sieradzkiego. Perełką architektury jest gotycka murowana świątynia św. Jakuba z XIV w., wraz ze stojącą obok dzwonnicą (o charakterze obronnym). Zabytkowy też jest średniowieczny układ urbanistyczny miasta.

Rezerwat "Jamno" - to 22 ha chroniące wspaniałe okazy 160 - letnich jodeł, w otoczeniu brzóz, dębów i sosen. Flora rezerwatu jest bogata, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami.

Prusinowice - dawna szlachecka wieś ze zrujnowanym dworem z XIX w. otoczonym parkiem oraz folwarkiem. W dawnym budynku szkolnym utworzono Przyszkolną Izbę Muzealną ze zbiorami obrazującymi życie wsi.

Wojsławice - wieś znana od XIV w., siedziba rodu Wężyków. W otoczeniu parku z cennymi okazami drzew i krzewów znajduje się dwór z XIX w. W drugim dworskim pałacu mieści się Izba Regionalna , gromadząca ciekawe eksponaty etnograficzne m.in. warsztaty ginących zawodów.

Korczew - kościół parafialny św. Katarzyny, drewniany z ok. 1729 r., kaplica cmentarna św. Józefa /murowana/ z 1857 r.

Zduńska Wola - miasto młode, bowiem prawa miejskie uzyskało dopiero w 1825 roku. W źródłach pisanych Zduńska Wola pojawiła się już w 1403 roku. Swój dynamiczny rozwój Zduńska Wola zawdzięcza swemu ówczesnemu właścicielowi Stefanowi Złotnickiemu który sprowadził tutaj tkaczy z Saksonii, Prus, Śląska i Czech. Do wojny była miastem wielonarodowościowym. Wśród mieszkańców dominowali Polacy, Niemcy i Żydzi. Tutaj urodził się i był ochrzczony św. M. M. Kolbe - dzisiejszy patron miasta. Z zabytków na uwagę zasługują: domy tkaczy, klasycystyczny dwórsiedziba władz miasta -z I pół. XIX w., neobarokowy kościół WNMP, kościół św. Antoniego z seminarium duchownym księży orionistów z 1924 r., kościół ewangelicko-augsburski, kościół baptystów, kaplica morawitów, cmentarz żydowski.