Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


10. Szlaki rowerowe

Trasa 10.2. PRZEŁOMU KRZECZOWSKIEGO

Znaki czerwone, długość 20 km

Przebieg trasy:

Kamion (most) PKS - Jesienna - Krzeczów - most na rzece Warcie - Więcławy - Kamion - Trakt Kamieński - Ogroblejska Droga - Ogroble - Przywóz - Toporów - Kamion

Szlak niezwykle urokliwy, ciekawy krajoznawcze. Można spotkać na trasie obiekty budownictwa mieszkalnego-zabytkowe chałupy wąskofrontowe, ciekawe drewniane kapliczki. Zachował się także zabytkowy miejski układ urbanistyczny w Kamionie.

Kamion - Od 1462 r. do II pół. XVII w. był miastem w miejscu przeprawy przez Wartę traktu handlowego z Rusi na Śląsk. Obecnie wieś turystyczno - wypoczynkowa. W centrum wsi ślady dawnego rynku, przy którym znajduje się zabytek budownictwa ludowego - modrzewiowa kapliczka z XVIII w.

Krzeczów - wieś letniskowa nad Wartą, gdzie w 1939 i 1945 toczyły się zacięte walki, które upamiętnia pomnik na wysokim brzegu Warty.

Załęczański Park Krajobrazowy: został utworzony jako pierwszy w centralnej Polsce w 1978 r. i obejmuje obszar 27 tyś ha, z czego na otulinę przypada 12,3 tyś ha. Park powstał w celu zachowania i ochrony:

  • krajobrazu jurajskich ostańców wapiennych, kryjących w sobie wiele form krasu m.in. Jaskiń - jest ich w parku 24,
  • urokliwego odcinka rzeki Warty (rzeka wcinając się w wapienne podłoże tworzy tutaj przełom o stromych zboczach dochodzących do 60 m wysokości), określanego jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu,
  • wiele gatunków roślin chronionych m.in. rosiczki okrągłokistnej, lilii złotogłów, storczyków,
  • bogatego świata zwierzęcego: m.in. modraszka wielooczka, adonisa ariona, sieweczki rzecznej, krwawodzioba, nurogęsia, łabędzia krzykliwego, chomika europejskiego, wydry, bobra oraz wielu gatunków nietoperzy.
  • rezerwatów przyrody "Węże", "Szachownica", "Dąbrowa w Niżankowicach", "Stawiska", "Bukowa Góra",
  • zabytków kultury materialnej m.in. kurhanów w Przywozie z II-III wieku n.e., drewnianych kościołów typu wieluńskiego z I pół. XVI wieku znajdujących się m.in. w Łaszewie, Grębieniu, drewnianego dworku w Ożarowie z 1757 roku.

Przywóz - wieś leżąca na prawym brzegu rzeki Warty, wzmiankowana w 1458 r., stanowiła wówczas własność Wiktora z Mierzyć. W 1522 r., istniały tu dwa młyny wodne. Przywóz rozsławiły badania archeologiczne prof. Dr K. Jażdżewskicgo w l. 1964-1074, w wyniku , których odkryto osadę oraz przebadano tzw. kurhany książęce - ośrodek ponadplemiennego władcy z okresu II-IV w. n.e., z czasów wpływów rzymskich.

Toporów - wieś letniskowa nad Wartą. W pobliżu wsi odkryto stanowisko archeologiczne, w którym odkryto ślady osady z V w. n.e.