Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


10. Szlaki rowerowe

Trasa 10.3. ZAŁĘCZAŃSKIM ŁUKIEM WARTY

Znaki niebieskie, długość 25 km

Przebieg trasy:

Załęcze Wielkie (Ośrodek ZHP)- Piaski- Bukowce - Wiesagi - Ogroble (most na Warcie) - Pustkowice - Łaszew Rządowy - Bieniec Mały - Bieniec - Kępowizna - Kałuże - Załęcze Wielkie - most na rzece Warcie - Załęcze Wielkie /Ośrodek ZHP/

Szlak wiedzie najciekawszymi miejscami Załęczańskiego parku Krajobrazowego.

Załęcze Wielkie - wieś w 1357 r. należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Pierwotnie znajdowała się na prawym brzegu Warty. Na skutek licznych powodzi mieszkańcy przenieśli się na obecne miejsce (w I pół. XIX w). We wrześniu 1939 r. odbyła się tutaj potyczka Polaków z forsującymi Wartę Niemcami. Na pamiątkę symboliczna mogiła. W okolicy Załęcza, w czasie powstania styczniowego (l 863 r.) na polach wsi Kluski i Grabowa, doszło do dużej bitwy, w której powstańcy ponieśli klęskę.

Łaszew - we wsi jeden z najcenniejszych drewnianych kościołów z I pół. XVI w. św. Jana Chrzciciela. Budowa o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej (w barokowym ołtarzu Pięta z 1430 r.). Obok kościoła kopiec ziemny z XVI w.

Bieniec - wieś na terenie ZPK. Istniała przed 1444 r., początkowo należała do dóbr królewskich.W rejonie wsi liczne ślady osadnictwa pradziejowego, w tym ślady wytopu żelaza.


Trasa 10.4. NADWARCIAŃSKICH KRAJOBRAZÓW

Znaki zielone, długość 30 km

Przebieg trasy:

Zaleczę Wielkie (Ośrodek ZHP) - Piaski - Bukowce -Wronia Woda- Góra św. Genowefy - Żabi Staw- Bobrowniki - most na Warcie - Góra Wapiennik - Troninny-Granatowe Żródła - Stara Wieś-Zamłynie - Załęcze Wielkie (wieś) - Kruchy - Niwy - Kluski - Ostra Góra - Działy - Załęcze Wielkie /wieś - most na rzece Warcie- Załęcze Wielkie (Ośrodek ZHP)

Załęczański Park Krajobrazowy: został utworzony jako pierwszy w centralnej Polsce w 1978 r. i obejmuje obszar 27 tyś ha, z czego na otulinę przypada 12,3 tyś ha. Park powstał w celu zachowania i ochrony:

  • krajobrazu jurajskich ostańców wapiennych, kryjących w sobie wiele form krasu m.in. jaskiń - jest ich w parku 24,
  • urokliwego odcinka rzeki Warty (rzeka wcinając się w wapienne podłoże tworzy tutaj przełom o stromych zboczach dochodzących do 60 m wysokości), określanego jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu,
  • wiele gatunków roślin chronionych m.in. rosiczki okrągłolistnej, lilii złotogłów, storczyków,
  • bogatego świata zwierzęcego: m.in. modraszka wielooczka, adonisai ariona, sieweczki rzecznej, krwawodzioba, nurogęsia, łabędzia krzykliwego, chomika europejskiego, wydry, bobra oraz wielu gatunków nietoperzy.
  • rezerwatów przyrody "Węże", "Szachownica", "Dąbrowa w Niżankowicach", "Stawiska", "Buków a Góra", * zabytków kultury materialnej m.in. kurhanów w Przywozie z II-III wieku n.e., drewnianych kościołów typu wieluńskiego z I pół. XVI wieku znajdujących się m.in. w Łaszewie, Grebieniu, drewnianego dworku w Ożarowie z 1757 roku.