Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlak czerwony czerwony Wieluń - Kępowizna - Załęcze Wlk. - rez. Węże - Działoszyn 45 km

Szlak Jury Wieluńskiej biegnie do Częstochowy, gdzie łączy się ze szlakiem "Orlich Gniazd". Wędrówkę rozpoczynamy w Wieluniu. Na rynku znajduje się klasycystyczny ratusz z 1842 r. z wkomponowanymi fragmentami wieży bramnej z XIV w. Zachowały się resztki murów obronnych. Zwraca uwagę bryła kościoła parafialnego Bożego Ciała z 1350 r. Wewnątrz znajduje się obraz Madonny z XVI w. Przetrwał wojnę klasztor poaugustiański wzniesiony w 1217 roku z zachowanymi elementami gotyku.

Po zwiedzeniu zabytków Wielunia dochodzimy do Rudy, w której zachował się kościół św. Wojciecha, najstarszy na Ziemi Wieluńskiej zabytek architektury sakralnej, wzniesiony w stylu romańskim ok.1142r.

W Łarzewie Rządowym znajduje się drewniany kościół św. Jana Chrzciciela, z pierwszej pół. XVI w. Wewnątrz na stropach renesansowe polichromie z pół. XVI w.

Za wsią szlak wkracza na teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. W krajobrazie występują charakterystyczne wapienne wzgórza jurajskie i ostańce a także jaskinie i szczeliny. Na terenie parku różnorodne zbiorowiska leśne oraz rośliny kserotermiczne. Szlak prowadzi lewym brzegiem rzeki przez Kępowiznę z drewnianym młynem oraz widocznym po przeciwnej stronie rzeki "Nadwarciańskim Grodem" do Załęcza Wlk., a dalej przez Górę Zelce, gdzie znajduje się rezerwat geologiczny "Węże".

Wędrówkę kończymy w Działoszynie dużej wsi, w której z zabytków warto zobaczyć pałac zbudowany w stylu późnorenesansowym oraz kościół parafialny św. Marii Magdaleny z 1787 roku.


mapka
[strona główna serwisu ZG PTTK] [szlaki - strona główna] [szlaki - co nowego?]
[spis szlaków] [napisz do nas] [webmaster]