Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlak okolic Łodzi

Trasa 1.1. Łódź (ul. Wycieczkowa) - Nowosolna

Znaki czerwone - długość 9 km / szlak pieszy, dostępny dla kolarzy

Przebieg trasy:

Łódz - (MPK-51,-56, tramwaj-8) ul. Wycieczkowa - ul. Kryształowa - ul. Łupkowa - ul. Moskuliki - ul. Zjazdowa - ul. Opolska-Nowosolna (PKS)

Główny szlak turystyczny pieszy zw. Szlakiem okolic Łodzi, prowadzi przez tereny zróżnicowane krajoznawczo. Rozpoczyna się w pn.-wsch. krańcach miasta i wiedzie przez dawne wsie, które zostały przyłączone do Łodzi po II wojnie światowej. W okolicach Nowosolnej zaczyna się obszar urozmaiconej rzeźby polodowcowej na krawędzi Wyżyny Łódzkiej. Na pd. od niej rozciągają się pola sandrowe Liczne laski brzozowe na trasie, a przy ul. Zgierskiej w Nowosolnej, malownicze wzgórza. W dolinie płynie rzeka Moszczeniea, którą zasilają strumienie wypływające ze zboczy w rejonie wsi: Borki, Byszewy, Boginia. W początkowym biegu Moszczenicy utworzono Park Krajobrazowy.

Łódź - miasto wojewódzkie, leży na południowo-wschodnim stoku Wyżyny Łódzkiej. Prawa miejskie otrzymała w 1423 roku. Przez wiele lat była prężnym ośrodkiem włókiennictwa. Po okresie tym pozostały dawne fabryki, pałace właścicieli, wiele ciekawych kamienic budowanych w przeróżnych stylach. Przemysłowy charakter sprawił, że w Łodzi mieszkali obok siebie: Polacy, Niemcy, Rosjanie i Żydzi. Mówimy o tym mieście, że jest miastem Styku Czterech Kultur

Ważniejsze zabytki miasta to:

  • ratusz-klasycystyczny z 1827 r.
  • Zespół budownictwa przemysłowego Scheiblera-Grohmana m.in. pałac 1868 (Muzeum Kinematografii), "Księży Młyn", pałac fabrykanta (1881 r.).
  • Zespół budownictwa przemysłowego I. K. Poznańskiego/fabryka, pałac (Muzeum Historii Łodzi), pałac (Akademia Muzyczna), pałac (Muzeum Sztuki)
  • Zabudowa ul. Piotrkowskiej
  • Kościół parafialny - św. Józefa /drewniany/ 1768 r.
  • katedra neogotycka (1902-1912)
  • cmentarz żydowski / największy w Europie/
  • zespół cmentarzy /katolicki, ewangelicki, prawosławny/ po 1856
  • Nowosolna - kościół ewangelicki z XIX w., gwiaździsty układ wsi

Trasa 1.2. Nowosolna - Bedoń

Znaki czerwone - długość 12 km / szlak pieszy, dostępny dla kolarzy

Przebieg trasy:

Nowosolna (PKS)- ul. Wiączyńska - Las Wiączyński - Eufeminów - Eufeminówek - Bedoń Wieś (PKP)

Jedna z ciekawszych tras szlaku czerwonego, wiodąca na długości ponad 4 km przez Las Wiączyński, który obejmuje ponad 1000 ha. Drzewostan lasu różnorodny; w pn. części przeważa sosna, a w środkowej - sosna z grabem i bukiem oraz niewielkimi stanowiskami modrzewia, natomiast w pd. Dość licznie obok sosny występują: jodła, świerk i dąb. Na szczególna uwagę zasługuje rezerwat bukowy.

Szlak łącznikowy: 1.4 km kolor czarny - pieszy do rez. bukowego "Wiączyń"

Bedoń - wieś nad rzeką Miazgą, kościół parafialny z 1925 r., zespól dworski z XIX wieku / ul. Kilińskiego / - pamiątka po szlacheckich rodach zamieszkujących niegdyś wieś

Wiączyń - rezerwat przyrody chroniący jodły, buki i Jawory. Niektóre okazy mają ponad 300 lat,

Nowy Wiączyń - cmentarz wojenny z 1914 roku

Następne trasy...