Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlak okolic Łodzi

Trasa 1.3. Bedoń - Wiskitno

Znaki czerwone - długość 15 km /pieszy/

Przebieg trasy:

Bedoń Wieś (PKP) - Hilanka - Bukowiec - Wiśniowa Góra - Huta Szklana - Wiskitno (MPK)

Szlak prowadzi częściowo w dolinie rzeki Miazgi, nad stawami i przez las, aż do Wiśniowej Góry, będącej największym podłódzkim ośrodkiem kolonijnym, a dalej wśród pol uprawnych.

Wiśniowa Góra - miejscowość letniskowa. Wykorzystano suche lasy sosnowe rozwinięto tutaj bazę rekreacyjno - wypoczynkową.

Wiskitno - dawna wieś, dziś w granicach Łodzi. Od 1411 r. własność Kapituły Krakowskiej, a w XIX w. była wsią prywatną. Zachowany jest park podworski i dwór (przebudowany).


Trasa 1.4. Wiskitno - Tuszyn

Znaki czerwone - długość 18 km. Piesza /dla kolarzy trudna/

Przebieg trasy:

Wiskitno (MPK-71) - Bronisin - Grodzisko - Kalinko - Morgi - Kalinko - Modinica - Kępica - Młynek - Tuszyn (PKS)

Trasa wiedzie przez tereny równinne, na których malowniczo meandruje rzeka Wolbórka. W okolicach Tuszyna występują wydmy porośnięte suchym lasem sosnowym.

Szlak łącznikowy - długość 2,3 km - czarny - Grodzisko - Rzgów -
Szlak łącznikowy - długość 3 km - czarny Modlnica - rez. leśny "Wolbórka"

Tuszyn - miasto od 1416 r. - znane z rzemiosła i handlu. Kościół parafialny z XIX w. Przeżywa Tuszyn od wielu lat dynamiczny rozwój, jako centrum handlowe. Od J926 r. działa tu duże sanatorium przeciwgruźlicze. Tutaj ma swoją siedziba wytwórnia filmowa SeMaFor.

Rzgów - kościół parafialny z XIX w., cmentarz z 1914 roku Wieś zachowała układ przestrzenny.

Rezerwat przyrody "Wolbórka" - chroniony jest las olszowy porastający bagniste tereny źródłowe rzeki Wolbórki


Trasa 1.5. Tuszyn - Pabianice

znaki czerwone - długość 20 km /piesza/

Przebieg trasy:

Tuszyn (PKS) - droga do wsi Górki Małe - cmentarz z I wojny światowej - Sanatorium Przeciwgruźlicze w Tuszyn - Lesie - Poddębina - rcz. "Molenda" - Rydzynki - Prawda Czyżeminck III - Sereczyn - Las Komunalny m. Pabianic - Ośrodek "Businka"- ul.Bugaj - ul. Ks. Skargi - Stary Rynek - ul. Warszawska - ul. Zamkowa - Pabianice (PKP)

Znaczna część trasy wiedzie przez las, w którym znajduje się rez. "Molenda". W Pabianicach na uwagę zasługuje wiele zabytków.

Tuszyn - miasto od 1416 r. - znane z rzemiosła i handlu. Kościół parafialny z XIX w. Przeżywa Tuszyn od wielu lat dynamiczny rozwój, jako centrum handlowe. Od 1926 r. działa tu duże sanatorium przeciwgruźlicze. Tutaj ma swoją siedziba wytwórnia filmowa SeMaFor.

Rezerwat przyrody "Molenda" - chroniona jest jodła na granicy zasięgu.

Pabianice - duże miasto przemysłowe nad rzeką Dobrzynką. Powstało w dobrach biskupów krakowskich w XIV w. W XVI w. powstał zamek i kościół prafialny św. Mateusza (obecnie przed kościołem stoi pomnik św. M.M. Kolbego, który kilka lat dzieciństwa spędził w Pabianicach). Inne zabytki tego miasta pochodzą już z XIX wieku - czasu największego rozkwitu miasta, są to m.in.: kościół ewangelicko - augsburski, kościół parafialny (neogotycki, bazylikowy) budynki przemysłowe i pałace firmy Krusche - Ender /neogotyckie i eklektyczne/

Następne trasy...