Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlak okolic Łodzi

Trasa 1.6. Pabianice - Kolumna

Znaki czerwone - długość 19 km /pieszy, dla kolarzy trasa trudna/

Przebieg trasy:

Pabianice (PKP) - ul. Wiejska - Róża - Karolew - Hermanów - Terenin (gajówka) - Mogilno Małe - Mogilno Duże - rzeka Pauśnica - rzeka Grabia- Kolumna (PKP)

Szlak prowadzi przez Las Karolewski z mieszanym drzewostanem. Istniejące w lesie rozlewisko wraz z torfowiskiem ma być w przyszłości rezerwatem. Między Mogilnem a Kolumną znajduje się teren wydmowy, porośnięty częściowo lasem sosnowym, ponadto płyną tu dwie rzeczki: Grabią i Pauśnica.

Pabianice - duże miasto przemysłowe nad rzeką Dobrzynką. Powstało w dobrach biskupów krakowskich w XIV w. W XVI w. powstał zamek i kościół parafialny św. Mateusza (obecnie przed kościołem stoi pomnik św. M. M. Kolbego, który kilka lat dzieciństwa spędził w Pabianicach). Inne zabytki tego miasta pochodzą już z XIX wieku - czasu największego rozkwitu miasta, są to m.in.: kościół ewangelicko - augsburski, kościół parafialny (neogotycki, bazylikowy) budynki przemysłowe i pałace firmy Krusche - Ender /neogotyckie i eklektyczne/

Mogilno - w sąsiedztwie wsi powstało kilka kamieniołomów wapienia, gdzie do dnia dzisiejszego można znaleźć wiele skamieniałych muszli.

Kolumna - dzielnica Łasku (obecnie), niegdyś miasto - położona nad rzeką Grabią, gdzie w latach 30-tych XX wieku wybudowano drewniane wille z werandami - przeznaczone dla letników. Dodatkowym atutem był suchy las, który tworzył korzystny mikroklimat, a rzeka umożliwiała kąpiele i plażowanie.


Trasa 1.7. Kolumna - Lutomiersk

Znaki czerwone - długość 18 km /piesza, dla kolarzy trudna/

Przebieg trasy:

Kolumna (PKP) - ul. Sportowa - Poleszyn - Janowice - Włodzimierz - Mikołajewice Lutomiersk (tramwaj - 43)

Trasa łącząca letniskowe osiedle Kolumna z dawnym miastem Lutomiersk. Prowadzi przez młode i urozmaicone lasy oraz wsie położone wśród pól uprawnych, przechodzi w nawodnione licznymi, drobnymi ciekami wodnymi łąki. m.in. dlatego w okresie długotrwałych deszczów jazda na rowerze jest utrudniona.

Kolumna - dzielnica Łasku (obecnie), niegdyś miasto - położona nad rzeką Grabią, gdzie w latach 30-tych XX wieku wybudowano drewniane wille z werandami - przeznaczone dla letników. Dodatkowym atutem był suchy las, który tworzył korzystny mikroklimat, a rzeka umożliwiała kąpiele i plażowanie.

Lutomiersk - duża wieś w dolinie rzeki Ner. Warte zobaczenia: kościół parafialny z 1780 r. /barokowy/, zespół klasztorny oo. salezjanów - /późnogotycki, odbudowany w 1923 r./. Na cmentarzu - pomnik powstańców 1863 roku.

Następne trasy...