Znak PTTK
Szlaki turystyczne w Polsce
SZLAKI - strona glowna Spis szlakow Szlaki - co nowego napisz do nas www.pttk.pl

Województwo łódzkie


Szlak okolic Łodzi

Trasa 1.8. Lutomiersk - Aleksandrów Łódzki

Znaki czerwone - długość 15 km /piesza, dostępna dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Lutomiersk (tramwaj 43) - ul. Klasztorna - ul. Kopernika - rzeka Ner - Kazimierz - Babice Duże - Las Rszew - Krzywice - Rąbinek - Rąbień - Aleksandrów Łódzki

Trasa bardzo urozmaicona. Stwarza możliwości poznania zabytków architektury w Lutomiersku i Aleksandrowie Łódzkim. Częściowo prowadzi przez las oraz dolinami Neru i Lubczyny. W okolicach Robienia możliwość poznania roślinności bagiennej na terenie torfowiska, które chronione jest jako Rezerwat Torfowiskowy "Rąbień".

Lutomiersk - duża wieś w dolinie rzeki Ner. Warte zobaczenia: kościół parafialny z 1780 r. /barokowy/, zespół klasztorny oo. salezjanów - /późno-gotycki, odbudowany w 1923 r./. Na cmentarzu - pomnik powstańców 1863 roku.

Kazimierz - wieś nad Nerem, z ciekawą historią - założone przez księcia łęczyckiego Kazimierza, zniszczone przez krzyżaków, później w kolejnych wojnach. We wsi warto zwiedzić - kościół neogotycki z 1910 r., zabytkowe stare stodoły.

Aleksandrów Łódzki - miasto przemysłowe, w którym zachował się dawny - XIX wieczny układ przestrzenny. Warto zobaczyć: klasycy styczny ratusz z 1824 r., kościół parafialny z 1818 r., kościół ewangelicki z 1828 r. Pozostałością po wielonarodościowym charakterze tego miasta - jest również dawny dwór cadyka i cmentarz żydowski.


Trasa 1.9. Aleksandrów Łódzki - Lućmierz

Znaki czerwone - długość 22 km /piesza, dostępna dla kolarzy/

Przebieg trasy:

Aleksandrów Łódzki - ul. 1 Maja - Ruda Dolna - Ruda - Bugaj - las Chrośno - Kobiatka - leśn. Chrośno - las Grotniki - Grotniki (PKP) - las Lućmierz - Lućmierz (tramwaj 46)

Znaczna część trasy wiedzie przez tereny zalesione, o zróżnicowanym drzewostanie. Najciekawsze fragmenty lasu znajdują się wokół Grotnik.

Aleksandrów Łódzki - miasto przemysłowe, w którym zachował się dawny - XIX wieczny układ przestrzenny. Warto zobaczyć: klasycy styczny ratusz z 1824 r., kościół parafialny z 1818 r., kościół ewangelicki z 1828 r. Pozostałością po wielonarodowościowym charakterze tego miasta jest również dawny dwór cadyka i cmentarz żydowski.

Grotniki - miejscowość letniskowa, nad rzeką Lindą. Korzystne warunki zdrowotne - suchy, sosnowy las, na wydmowych pagórkach), a także rekreacyjne szlaki turystyczne, kąpielisko, boiska, liczne obiekty wypoczynkowe) sprawiły, że od okresu międzywojennego, kiedy to osada powstała do dziś - są "zielonymi płucami" dla mieszkańców Łodzi.

Lućmierz - wieś znana od XIV wieku. We wsi zabytkowa karczma z XIX w. oraz pomnik martyrologii.

Następne trasy...